• Novinky

     • KRITÉRIÁ prijímania do školského internátu
      • KRITÉRIÁ prijímania do školského internátu

      • platné od 12.04.2021 pre školský rok 2021/2022

       Kritériá prijímacieho konania do školského internátu sú zverejnené na webovom sídle školského internátu (dmza.edupage.org), ako aj na webe Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina (www.sportovaskolaza.sk).

       Žiadosť o prijatie do školského internátu je elektronická.

       O prijatí či neprijatí nebude rozhodovať dátum podania žiadosti, ale určené kritériá.

       Termín na podávanie žiadostí bude zohľadňovať aktuálny stav prijímacieho konania na stredné školy (hlavne pre budúcich prvákov).

       Žiadosti zaslané v termíne od 26. júna do 30. júna 2021 budú zaradené na koniec poradia v závislosti od dátumu v akom boli doručené. Žiadosti zaslané po 30. júni 2021 nebudú zaradené do prijímacieho konania.

       Informácie o prijatí, resp. neprijatí budú zasielané e-mailom, preto si, prosíme, po 30. júni 2021 pravidelne kontrolujte kontaktnú e-mailovú adresu, aby sme tak urýchlili proces prijímacieho konania.