• Cenník

     • Cenník

     • 1. Zasadačka (školský internát) 27,- €/deň  
           
      2. Ubytovacie  priestory - školský internát:    
          - príležitostné ubytovanie - zamestnanci ŽSK 34,70 €/mesiac  
          - príležitostné ubytovanie (ostatní) 85,-€/mesiac  
          - príležitostné ubytovanie (ostatní) 8,5 €/noc  

          - príležitostné ubytovanie - zamestnanci ŽSK, žiaci, rodinní príslušníci ubytovaných          žiakov

          - hromadná akcia (nad 100 ubytovaných)

      5,- €/noc

      6,50 €/noc