• Dotazníky

     • Dotazníky

     • Keď sa povie školský internát ... Vybaví sa ti prostredie, ktoré veľmi dobre poznáš, pretože v ňom tráviš väčšinu svojho voľného času. Taktiež tvoje informácie môžu prispieť k zisteniu prípadných nedostatkov a k zlepšeniu života v našom ŠI. Zamysli sa, prosím, nad uvedenými tvrdeniami, ktoré súvisia s naším ŠI a s tým, čo sa v ňom deje. Posudzuj celý ŠI, všetkých tvojich vychovávateľov aj spolužiakov (spolubývajúcich), ktorých poznáš. Premýšľaj, ako to vnímaš ty. Zváž a rozhodni sa, či s určitým názorom rozhodne súhlasíš, skôr súhlasíš, skôr nesúhlasíš alebo rozhodne nesúhlasíš.
      Označ príslušné políčko. Je dôležité, aby si sa vyjadril ku každému tvrdeniu. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie trvá približne 20 minút

      DOTAZNÍK - pre ubytovaných v ŠI


      Keď sa povie škola/školský internát ... Vybaví sa Vám prostredie, ktoré veľmi dobre poznáte. Taktiež Vaše informácie môžu prispieť k zisteniu prípadných nedostatkov a k zlepšeniu života v našej škole/ našom školskom internáte. Zamyslite sa, prosím, nad uvedenými tvrdeniami, ktoré súvisia s našou školou/naším ŠI a s tým, čo sa v nej/ňom deje. Posudzujte celú školu, všetkých svojich kolegov a žiakov. Premýšľajte, ako to vnímate vy. Zvážte a rozhodnite sa, či s určitým názorom rozhodne súhlasíte, skôr súhlasíte, skôr nesúhlasíte alebo rozhodne nesúhlasíte.
      Označte príslušné políčko. Je dôležité, aby ste sa vyjadrili ku každému tvrdeniu. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie trvá približne 15 minút.

      DOTAZNÍK - pre zamestnancov ŠI