• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina
    • Email školy
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Email na správcu obsahu
    • skola@sportovaskolaza.sk
    • Email na webmastera
    • ivan.vajcik@sportovaskolaza.sk
    • Telefón
    • vrátnica - školský internát: 0918 370 886
    • Adresa školy
    • Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina
     01008 Žilina
     Slovakia
    • IČO
    • 00695106
    • DIČ
    • 2020678055
    • Riaditeľ školy
    • PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy
     peter.hruska@sportovaskolaza.sk
     0907849466
    • Zástupkyňa riaditeľa pre školský internát
    • Mgr. Emília Berešíková, zástupkyňa RŠ (školský internát)
     emilia.beresikova@sportovaskolaza.sk
     0918370885
    • Hospodárka ŠI (platby za ubytovanie)
    • Marie Čechová
     marie.cechova@sportovaskolaza.sk
    • Vedúca školskej jedálne (platby za stravu)
    • Zdenka Konštiaková, vedúca ŠJ
     skolska.jedalen@sportovaskolaza.sk
     0918370887
    • Číslo účtu - ubytovanie
    • SK40 8180 0000 0070 0048 4414
     Variabilný symbol: rodné číslo ubytovaného
    • Číslo účtu - stravovanie
    • SK65 8180 0000 0070 0048 4449
     Variabilný symbol: rodné číslo stravníka