• Prečo si zvoliť nás?

   Náš školský internát je aktuálne internátom s najväčšou kapacitou v okrese Žilina.
    • Priateľskí vychovávatelia
    • Sme školský internát rodinného typu
    • Zameranie na športy
    • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
    • Ako doma
    • Priateľské a úprimné vzťahy s vychovávateľmi
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Poplatky za ubytovanie
     • Poplatky za ubytovanie

     • V súlade s usmernením ŽSK, ako zriaďovateľa školského internátu, oznamujeme ubytovaným žiakom a ich zákonným zástupcom, že s účinnosťou od 1. novembra 2020 do odvolania (vzhľadom k nepredvídateľnej pandemickej situácii) sa prerušuje povinnosť platby poplatku za ubytovanie v školskom internáte. 

      Vzhľadom na tento fakt, nie je nutné platby za obdobie od novembra 2020 do odvolania uhrádzať.

      Každopádne, všetky uhradené platby za obdobie prerušenia ubytovania v školskom internáte budú ubytovaným žiakom a ich zákonným zástupcom vrátené najneskôr do konca príslušného školského roka.

      Za porozumenie ďakujeme

    • Pokyny k realizácii platieb
     • Pokyny k realizácii platieb

     • Platby realizujte, najlepšie trvalým príkazom, so splatnosťou najneskôr k 20. dňu v mesiaci.

      VŽDY uvádzajte správny VARIABILNÝ SYMBOL a POZNÁMKU, resp. SPRÁVU PRE PRIJÍMATEĽA

       

       

      STRAVOVANIE – školská jedáleň

      Číslo účtu - stravovanie: IBAN SK65 8180 0000 0070 0048 4449

      Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO ŽIAKA (bez lomítka a prvých núl)

      Poznámka pre prijímateľa: MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA + obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje v tvare: 09/2020, 10/2020 atď.

      Suma: podľa typu stravovania (uvedené v prihláške) 

      TYPY STRAVOVANIA 

      1. Mesačná platba pre bežného stravníka je určená paušálne vo výške 72,- EUR (celodenná strava) a 47,- EUR (raňajky a večera). 

      2. Mesačná platba pre žiaka strednej športovej školy alebo športovej triedy je určená paušálne vo výške 99,- EUR (celodenná strava) a 63,- EUR (raňajky a večera). 

      3. Mesačná platba pre stravníka s bezgluténovou diétou (celiatici) je určená paušálne vo výške 45,- EUR .

       

      UBYTOVANIE – školský internát

      Číslo účtu - ubytovanie: IBAN SK40 8180 0000 0070 0048 4414

      Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO ŽIAKA (bez lomítka a prvých núl)

      Poznámka pre prijímateľa: MENO A PRIEZVISKO ŽIAKA + obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje v tvare: 09/2020, 10/2020 atď.

      Suma: 30,- EUR/ každý začatý mesiac

    • Poplatok za ubytovanie
     • Poplatok za ubytovanie

     • V zmysle ustanovení Čl. VI Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je určený príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte vo výške 30,- EUR mesačne s účinnosťou od 1. septembra 2020.

    • Zimné snívanie 05.12.2018
     • Zimné snívanie 05.12.2018

     • Do galérie Zimné snívanie 2018 boli pridané fotografie.

      "Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha" .......ľudové zvyky, koledy, piesne, hudba a rozprávky v našom podaní navodili tú správnu vianočnú atmosféru.

    • NAJ FOTO LETA
     • NAJ FOTO LETA

     • V ŠI prebieha súťaž o najkrajšiu fotku leta 2018. S výberom môžete pomôcť aj VY tým, že prídete na 3. poschodie dať hlas fotke, ktorá sa Vám páči. Termín hlasovania je do 30.11.2018.

    • Mobilní používatelia
     • Mobilní používatelia

     • Milí mobilní používatelia,

      Váš rozvrh, dochádzku a rôzne iné veci si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

      Pre funkčnosť Vašej aplikácie si musíte vyžiadať svoje prihlasovacie údaje do EDUPAGE. Tieto údaje Vám budú sprístupnené od školského roku 2016/2017.

      Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich platieb, objednávok stravy a dochádzky sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy